noubarris.net
El nou Mercat de Montserrat començarà a construir-se al 2020
Es conservaran les arcades de l’actual mercat, separat per una nova plaça del futur equipament El nou Mercat de Montserrat serà un edifici nou que es construirà al solar adjacent de l’actua…