noubarris.net
Les obres descobreixen la part ensorrada de la façana de l’església del Mental
Amb la construcció del Parc Central de Nou Barris l’edifici va quedar parcialment ensorrat Les obres de consolidació de l’estructura de l’església de Sant Rafael han deixat al descobert una part de…