noubarris.net
Una exposició per donar a conèixer l’ofici del restaurador d’art
Els alumnes de tres promocions de l’ESCRBCC dissenyen una mostra interactiva El alumnes de tres promocions de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya han elabo…