noubarris.net
Consell Plenari de Nou Barris
La darrera sessió del 2018 comença a les 18.30h a la Sala de Plens Nou Barris celebra avui l’últim Consell Plenari de l’any a la Sala de Plens de la Seu del Districte. La sessió comença a le…