noubarris.net
L’Ajuntament estudia les millores per a l’àrea de gossos del parc de la Guineueta
Unes planxes prefabricades de formigó protegirien els gossos dels filferros dels gabions L’Ajuntament està estudiant a hores d’ara quines són les millores més adients per millorar la seguretat de l…