noubarris.net
La línia 97 passa cada quart d’hora per Vallbona
Un segon vehicle de reforç permet reduir la freqüència de pas els dies laborables La 97 és una de les tres línies de bus que a partir d’avui es reforcen per millorar la freqüència de pas. És una bo…