noubarris.net
Un petit entrebanc demora la rehabilitació de la masia de Can Carreras
La resolució del concurs d’idees per convertir-la en una escola bressol ha estat impugnada per uns dels equips Els veïns de la Guineueta havien de rebre aquesta setmana l’avantprojecte guanyador d’…