noubarris.net
El Nou Barris d’abans i ara
José María Medina, àlies El Nostálgico, torna a retratar instantànies antigues del districte Tornar a retratar instants que formen part del record de molts veïns de Nou Barris. Aquest era l’objecti…