noubarris.net
El Mercat de Núria es rendeix i tancarà
L’Ajuntament estudiarà el futur comercial o cívic de l’equipament Finalment el mercat de Núria tancarà, per iniciativa dels dos darrers paradistes. Ara l’Ajuntament realitzarà un estudi sobre els h…