noubarris.net
La formació en Circ Social reconeguda d’interès en serveis socials
L’equip pedagògic de l’Ateneu ha dissenyat el programa formatiu Una altra bona notícia per a l’Ateneu Popular de 9 Barris, en l’any del 40 aniversari. El Departament de Benestar i Familia ha recon…