noubarris.net
El Casal de Barri de Verdun recupera espais i horaris amb el trasllat del Pare Manel
Entitats i veïns decidiran els usos i activitats de la nova etapa de l’equipament Verdun va estrenar casal de barri l’any 2010, però només en va gaudir plenament dos anys. Els darrers quatre anys h…