noubarris.net
La Torre Llobeta, la masia que dóna nom a un barri
Casalot, masia i centre cívic, les tres vides d’un mateix edifici La Torre Llobeta va ser construïda a finals del segle XV com a casalot senyorial, tot i que posteriorment va ser utilitzada com a m…