noubarris.net
El darrer vestigi de la masia de Can Sabastida
La torre d’aigua de Can Travi és l’únic que queda de la finca A la cruïlla entre els carrers de Cartellà i de Pitàgores trobem el darrer vestigi de la masia de Can Sabastida. És aquesta torre, un p…