noubarris.net
Un llibre per crear orgull de barri a Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona
Estudiants de la Zona Nord retraten en un llibre les virtuts del lloc on viuen 50 estudiants de la Zona Nord han creat un llibre amb fotografies i entrevistes a veïns de Torre Baró, Ciutat Meridian…