noubarris.net
El darrer tram viu del rec Comtal
Vallbona conserva uns dos quilòmetres de sèquia al descobert L’aigua flueix pel rec Comtal des de fa més de mil anys. Però dels 12 quilòmetres de sèquia construïts pel comte Mir, avui dia només es …