noubarris.net
S’avalua la viabilitat de la rehabilitació de l’església del Mental
Els arquitectes decidiran el futur del temple un cop enllestits els informes tècnics de l’estat de l’edifici Els veïns de la Guineueta han vist, entre sorpresos i expectants, com han començat tasqu…