noubarris.net
El pont de Sarajevo s’eixampla
Les obres de remodelació de la passera segueixen el calendari previst Les obres d’ampliació i reurbanització del pont de Sarajevo, que uneix les dues Trinitats han avançat segons el calendari aques…