noubarris.net
Darrera sessió plenària del Districte de Nou Barris
El ple servirà per aprovar, si escau, les actes dels consells del 5 de març Irma Rognoni i Carmen Andrés presideixen avui el darrer consell plenari del districte d´aquest mandat. A les 18.30h comen…