noubarris.net
L´actualitat de Nou Barris a Barcelona Televisió
La Trinitat Nova recupera la Casa de l’Aigua com a equipament Barcelona Televisió emet avui l’Infobarris, el recull de l´actualitat del districte elaborat per Nou Barris Televisió, a les 10.45h i a…