noubarris.net
Obren les sales d’estudi nocturn per als exàmens de juny
Nou Barris compta amb quatre espais per facilitar la concentració dels estudiantsL’Ajuntament de Barcelona amplia el servei permanent de sales d’estudi nocturn amb 20 noves sales puntuals. A Nou Ba…