noubarris.net
El Ple aprova l´ampliació de la parròquia de Sant Rafael
La sessió també proposa a Juan Navarro i Pere Cánovas per a les Medalles d´Honor de la CiutatLa comunitat de la parròquia de Sant Rafael Arcàngel han celebrat finalment l´aprovació de la reforma i …