noubarris.net
Convocat el Premi 8 de març-Maria Campmany 2012
S´atorga a projectes que tractin la coresponsabilitat per conciliar la vida personal, familiar, laboral i d´igualtatEn el marc del Dia Internacional de la Dona, la 26 edició del Premi 8 de març, vo…