noubarris.net
L´actualitat de Nou Barris a Barcelona Televisió
El club de futbol Alzamora lluita per conservar la gestió de les instal•lacions Barcelona Televisió emet avui l’Infobarris, el recull de l´actualitat del districte elaborat per Nou Barris Televisió…