noubarris.net
Audiència Pública
Els dirigents del Districte responen les preguntes dels ciutadans i ciutadanesLa Sala de Plens del Districte de Nou Barris torna a aplegar als ciutadans que vulguin adreçar les seves preguntes, dem…