noubarris.net
Els expropiats de la part alta de Torre Baró reclamen indemnitzacions més altes
L´Ajuntament manté els barems econòmics legals i els ofereix un pis de protecció oficial al barriEls veïns de la part alta de Torre Baró no estan d’acord amb les condicions d’expropiació que s’esta…