noubarris.net
Compres a Europa amb garantia
El consumidor està emparat pels drets europeus sobre les adquisicions a països comunitarisAlgunes vegades portar un record de les nostres vacances a un altre país es pot convertir en un mal de cap.…