noubarris.net
Consells d´autoprotecció davant els incendis
La Generalitat aconsella un serie de mesures de protecció contra el foc a les urbanitzacions i terrenys forestalsLes urbanitzacions incrementen el contacte entre les persones i el bosc i augmenta e…