noubarris.net
El CANB forma futurs atletes des de P-3 a tres escoles del districte
El club esportiu inicia 80 nens i nenes en les diferents disciplines atlètiques després de classe”Als meus temps, l’esport era bo, però ara és més necessari que abans pel canvi sociològ…