noubarris.net
PRINCIPI D’ACORD A LA “GUERRA DE L’AIGUA”
Rebaixa de 20 pessetes al preu del m3La EMMA (Entitat Metropolitana del Medi Ambient) i la Confavc (Confederació de Federacions d’Associacions de Veïns de Catalunya) sembla que han arribat a …