noubarris.net
LES “CASAS BARATAS” ES REMODELARAN
Can Peguera serà l’unic grup que quedarà dempeusLes anomenades “casas baratas” de Can Peguera, a Nou Barris, construïdes als anys vint, no s’enderrocaran sino que estaran so…