norwegianwood.org
Tysk A Hard Day’s Night – detaljer
Forsiden av boksen med tysk Special EditionDet ser ut for oss som den tyske «Special Edition» er den utgaven av filmen som inneholder mest bonusmateriale – og altså er den utgaven…