norwegianwood.org
Norske EP-plater
En EP (Extended Play = Utvidet spilletid) er en plate som har lengre spilletid enn en single, derav betegnelsen. Mens en single typisk har en sang på hver side av platen, har en EP plate typisk to …