norwegianwood.org
Beatles i den kulørte presse
Rock’n’Roll Magazine nr 5 – 2016.Beatles er omslagsgutter i nr 5 av det svenske Rock’n’Roll Magazine, og en seks siders artikkel i bladet tar for seg Beatles’ besøk i Sverig…