norwegianwood.org
50 år siden fotgjengerovergangen
I anledning 50 år siden Beatles krysset fotgjengerovergangen ved Abbey Road Studios blir det arrangert en storstilt feiring av dette, hvor man eksakt på minuttet kan krysse samme overgang sammen me…