noach.one
MBTI & Fotball • Noach
Hvordan flytte prestasjonsnivået fra lunkent og halvhjertet – “perfunctory” – til det maksimalt oppnåelige, til en referansekvalitet du på egne vegne kanskje ikke holdt for mulig? God spurt, og heldigvis, kunnskap om de såkalte MBTI preferanser kan gi gode ledetråder for spiller og trener. MBTI er basert på Carl G. Jungs prinsipper om typeforståelse. Disse prinsippene ble i sin tid videreutviklet av duoen Myers og Briggs til en internasjonal standard kalt Myers-Briggs Type-Index (MBTI). Hensikten er her å anvise hvordan MBTI kan bli et hensiktsmessig verktøy i den (teoretiske) bevisstgjøring av hva som kreves for å oppnå effektivt og riktig forbedringsarbeid. Hovedfokus er idrettslige prestasjoner, nærmere bestemt fotball, selv om prinsippene er generelt anvendbare. For effektiv trening og resultatoppnåelse er det det helt avgjørende med bevisstgjøring på hva som er riktig treningsarbeid for hvert unike individ. MTBI som verktøy for innsikt i effektiv trening Hva kan en trener eller ambisiøs spiller på jakt etter sitt beste nivå få ut av dette? Ingenting uten litt innsats. Selv om det er fullt mulig å lese det meste av informasjonen i dette dokumentet uten å kjenne egen type og preferanser, vil det være mer effektivt med forkunnskap om slikt. Informasjon om MBTI flyter overalt, og det er alltid mye snakk om oppdeling i kognitive funksjoner; hva de er og hvordan de fungerer i praksis. Faren er da at man identifiserer seg med egen MTBI typepreferanse i den grad at dette blir selvoppfyllende profetier. Dette er kanskje gøy, men kan være litt på stedet hvil, eller fungere begrensende og bli en trygg havn for feil og mangler. Denne siden er annerledes fordi den …