nlpvietnam.edu.vn
5 Kĩ Năng Phát Triển Bản Thân - Tư duy tích cực
Đừng bao giờ tự kết tội và hành hạ mình: Rất nhiều người có thói quen tự trách móc mình vì những điều không đáng.