nihil-obstat.pl
Służebności przesyłu nie można było nabyć z mocy prawa
Służebności przesyłu nie można było nabyć z mocy prawa W dniu 5 czerwca 2018 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wydał bardzo istotną uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 50/17, która chyba raz na zawsze rozstrzygnęła spory dotyczące tzw. służebności przesyłu z mocy prawa. Aby jednak dobrze zrozumieć sens i wagę tej uchwały,