nhatthienkt.net
Từ tháng 11/2014 với 50.000 đồng gói cước Mimax sinh viên được tặng 1,5GB tốc độ cao