ngonluanho.net
ngọn lửa nhỏ: Sống Lời Chúa
Bạn hãy chọn cho mình một câu Thánh Kinh để suy gẫm và sống trong tinh thần đó nha.