ngonluanho.net
can đảm chấp nhận lỗi lầm
Xin cho chúng con can đảm lắng nghe những lời phê bình chân thực của người khác mà không tìm cách biện minh hay chống chế.