ngonluanho.net
NẾU BẠN NHẬN RA
Nếu bạn nhận ra Thiên Chúa là Cha yêu thương bạn. Cuộc sống sẽ ngập tràn niềm vui.