ngonluanho.net
ĐỒNG HỒ ĐO KM CUỘC ĐỜI
Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống. – Publilius Syrus –