ngonluanho.net
48 ĐIỀU CÓ THỂ LÀM TRONG GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Đây là một vài đề nghị giúp các bạn. Các bạn hãy sử dụng chúng. Hãy cứ cầu nguyện như bạn có thể chứ không phải như bạn không thể và rồi chúng ta sẽ trở thành những người chung phần vào cầu nguyện.