ngonluanho.net
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ: ƠN GỌI NGÔN SỨ
Không làm tròn phận ngôn sứ, chắc hẳn số phận đời đời của chúng ta đang bị đe dọa. Một sự thật không ngoa chút nào.