ngonluanho.net
HÃY TRỞ VỀ
"Hãy trở về với Ta". Lời mời gọi của Chúa đến với ta từng ngày. Hãy trở về, đừng lặn lội sâu trong bùn nhơ nữa. Hãy từ bỏ lối đi cong queo sai lạc. Click xem ngay nha =>