ngonluanho.net
CHIẾC KHUNG CỬA VÀ BÀI HỌC LÀM NGƯỜI
Bạn ơi! Trước khi phê phán, trước tiên nên xác định lại cái nhìn của chúng ta đã nha.