ngonluanho.net
Sự tồn tại vĩnh hằng
Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mải, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!