ngonluanho.net
Phương Cách Cầu Nguyện
Thật ra, cầu nguyện không phải là một mớ kiến thức những lý thuyết trừu tượng. Những lời chia sẻ và những kinh nghiệm của các vị thánh, những người đã thành đạt trong những phương pháp cầu nguyện chỉ có giá trị gợi ý cho chúng ta mà thôi. Mỗi chúng ta phải thực hành và tự tìm ra một phương pháp, một cách thức phù hợp để hiện diện trước Chúa, xây dựng một mối tương quan thân tình với Ngài.