ngonluanho.net
Vui Phận
Nếu chúng ta muốn thành công khắp nơi, trước hết chúng ta hãy thành công nơi mảnh đất quê hương mình đang sống, với những phương tiện mình đang có, đừng bao giờ để những câu như thế này có trong đầu chúng ta: “Phải chi tôi được như người này người kia, tôi sẽ làm được việc này việc nọ”. “Phải chi tôi được ở nơi nọ nơi kia chắc tôi không đến nỗi như thế này”.