ngonluanho.net
Tấm Bánh
Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao ban trọn vẹn cho loài người. Đến lượt mình, chúng ta cũng hãy tập sống trao ban trọn vẹn cho anh em